Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

09:22

April 07 2015

Cypusss
07:19

April 04 2015

Cypusss
19:00
1938 91bd 500
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
Cypusss
18:58
Wszystko już było, oprócz nas.
— Żulczyk.
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viaEtien Etien
18:55
4559 09ea
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viascorpix scorpix
Cypusss
18:53
2692 1134 500
Reposted fromfelicka felicka viascorpix scorpix

March 30 2015

03:27
Cypusss
03:26
Izolacja jest sposobem na poznanie siebie.
— Franz Kafka
Cypusss
03:21
4000 4651
03:14
Cypusss
03:12

- Mój drogi...
- Moja droga. I twoja droga. Tak się szelestnie przecięły. Śniły mi się twoje buty obok moich.

— Kuczok, Senność
01:37
6152 e309

February 02 2015

00:49
9509 c04b 500
Reposted fromEnmonster Enmonster
Cypusss
00:47
Żeby spojrzeć życiu w twarz... Zawsze patrz życiu w twarz. Dopóki się nie przekonasz do czego ono jest. Do końca, aż je poznasz. Aby pokochać je takie, jakim jest. A później, żeby je odłożyć (...). Zawsze między nami całe lata... Zawsze lata. Zawsze miłość. Zawsze godziny.
— Virginia Woolf, 'The Hours'
Reposted from0 0
00:43
0701 245f 500

handinyourpants:

Fuck dude

January 27 2015

Cypusss
12:54

January 26 2015

Cypusss
09:29

December 13 2014

Cypusss
15:43
Play fullscreen
I zapominać chcę tak często jak się da
Że nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
Reposted frompampunio pampunio

November 19 2014

Cypusss
13:04
1550 8208 500

November 12 2014

Cypusss
12:30
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl